Trygg og enkel lønnskjøring i Molde kommune

Trygg og enkel lønnskjøring i Molde kommune

Vi sparer utrolig mye tid med alle ansatte i samme system! Overgangen fra punching av timelister til elektronisk flyt, har vært helt fantastisk sier Beret Stranden, førstekonsulent lønn, i Molde kommune. 

Felles system for tids- og ressursstyring for alle tjenesteområder i kommunen

Molde kommune har innført minVakt-kommune. IT-løsningen inneholder tids- og ressursstyring for alle tjenesteområder i kommunen. Her er arbeidsplanlegging innenfor turnus, timeplan og registrering av timer for de som går i fast arbeidstid. Systemet er tett integrert med kommunens lønns- og personalsystem og alle timelister blir elektronisk overført i kontrollert form. 


Fra manuelt arbeid til digital hverdag

-Tidligere brukte vi minst en uke på å punshe timelistene inn i lønnssystemet. Listene hadde varierende kvalitet og dette gjorde jobben ekstra tidkrevende. Nå kjører vi timelistene inn i lønnssystemet i løpet av 1 dag og sparer mye tid, sier Beret Stranden. 

 

Ansatte har full kontroll 

De ansatte har selv full oversikt over timene/vaktene, egenmeldt fravær og sykt barn. -Jeg synes det er en fordel at vi har alt på ett sted, for da trenger ikke ansatte å ringe til lønnsavdeling for å sjekke at vakt/timen er utbetalt og når de har brukt egenmelding mm, fortsetter Stranden. 


Trygg og enkel lønnskjøring


Innovasjon gjennom samspill 

-Vi arbeider for kontinuerlig å effektivisere denne prosessen. I nært samspill med Triangel, og vår kontaktperson for skole - Jonathan Tornes, tar vi i bruk nye viktige funksjoner. -Det er rett trivelig å være delaktig i dette utviklingsarbeidet innenfor mitt fagområde, avslutter Stranden. 

 

minVakt-kommune.no 

 

For mer informasjon: 

Ståle Vestre
mob: 902 44 006 
stale.vestre@triangel.no

 

AKTUELT

Harstad kommune - alle skolene med felles system for ressursstyring

Alle ansatte i samme IT-løsning i Rauma kommune

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen med felles løsning for ressursstyring


Print

14. mars 2017

Trygg og enkel lønnskjøring i Molde kommune

Vi sparer utrolig mye tid med alle ansatte i samme system! Overgangen fra punching av timelister til elektronisk flyt, har vært helt fantastisk sier Beret Stranden, førstekonsulent lønn, i Molde kommune. 

23. februar 2017

Harstad kommune - alle skolene med felles system for ressursstyring


minTimeplan brukes nå av alle de 12 skolene i kommunen. Hver skole har effektivisert arbeidet tilsvarende ca 15 % stilling kun på administrasjon av vikarer, timeplaner, fravær og avlønningen. I tillegg til at vi sparer mye tid på skolene har lønnsavdelingen en stor besparelse på arbeidet med timelistene.


27. januar 2017

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen med felles løsning for ressursstyring


Med minVakt-kommune møter Nord-Gudbrandsdalen fremtiden med sømløse IT-løsninger som inneholder arbeidsplanlegging, vikarløsning, der ansatte har sin egen pålogging. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte ”shopper” vakter selv - også på tvers av kommuner, sier Egil Barhaugen som er daglig leder i RegionData.

 

26. januar 2017

Alle ansatte i samme IT-løsning i Rauma kommune


- En kommune er en stor kompleks organisasjon og det er viktig for oss å ha færrest mulig system. Nå har vi innført en IT-løsning innen tids- og ressursstyring for alle ansatte i kommunen. Slik forenkler vi hverdagen, sier assisterende rådmann Perry Ulvestad.

 

16. januar 2017

Kommunesamarbeid med felles IT-løsning for tids- og ressursstyring

 

Med minVakt-kommune møter Regiondata fremtiden med sømløse IT-løsninger som er tett integrert mellom blant annet ansatte, vikarløsninger og vikarpool. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte "shopper" vakter selv.

Regiondata sparer mye tid med involvering fra ansatte. 

minVakt-kommune som er tett integrert mellom personalsystem der ansatte og vikarere er i stor grad involvert i løsningen.