Harstad kommune - alle skolene med felles system for ressursstyring

Harstad kommune - alle skolene med felles system for ressursstyring


minTimeplan brukes nå av alle de 12 skolene i kommunen. Hver skole har effektivisert arbeidet tilsvarende ca 15 % stilling kun på administrasjon av vikarer, timeplaner, fravær og avlønningen. I tillegg til at vi sparer mye tid på skolene har lønnsavdelingen en stor besparelse på arbeidet med timelistene.


Vi stopper tidstyven

 

Alle ansatte og vikarer har sin egen bruker i minTimeplan. Når man logger seg på får man opp timeplanen for kommende uke. Vikaren finner alle beskjeder og instruksjoner som trengs til vikartimen når de logger seg inn - Vi jobber mye smartere på denne måten sier Magne Johansen som er rektor på Hagebyen skole.

 

Forenkler vikarhåndteringen med minTimeplan
Johansen sier at vikarer også nå har mye mer kontroll over når de skal jobbe og ikke. – Mens man før måtte sitte og vente på å få tildelt timer kan de eksterne vikarene nå gå inn i minTimeplan og registrere ønsker. Administrasjonen har samtidig full oversikt over når man trenger vikarer og når vikarene er tilgjengelige. 


Administrasjonen har full oversikt

Ved hjelp av minTimeplan setter administrasjonen opp arbeidsplaner for de ansatte. Systemet blir også brukt til å registrere egenmeldinger, søknader om avspasering og permisjon og håndtering av fravær. – Alt dette blir da importert direkte inn i Visma, som er lønnssystemet vårt.

 

Unngår dobbeltregistreringer
Han sier tilbakemeldingen fra brukerne er veldig positiv. – Spesielt dette med at de nå bare har ett system å forholde seg til, mens man før måtte logge seg inn i flere systemer. Og ikke minst har vi fått fjernet 

dobbeltregistreringer. Det som også er bra er at etter at du har registrert det du skal vil systemet ta seg av generering av fraværslister, avlønning og planer og oversikter. 


Skybasert
Han sier også at de fleste bruker systemet via mobiltelefonene sine. – Mobiler og nettbrett har blitt de nye PC-ene, og det er en stor fordel at minTimeplan kan brukes med samme grensesnitt både på web og mobile enheter. 


Superbrukere på skolene samarbeider
Etter pilotprosjektet med to skoler er nå minTimeplan innført på alle de 12 skolene i kommunen. – Vi har i dag en gruppe av superbrukere som har månedlige møter for å utveksle erfaringer, sier Johansen. – Så langt er erfaringen at vi har langt bedre oversikt og kontroll enn før. 

Han er også fornøyd med Triangel som samarbeidspartner. – De har hatt vært veldig lydhøre for våre ønsker og forslag, og supporten er rask, avslutter Johansen.

 

Vikarhåndtering med minTimeplan

 

 

 

minVakt-kommune - Ressursstyring for alle ansatte i kommunen

Tids- og ressursstyring for alle ansatte i en IT-løsning for hele kommunen.

Løsningen ivaretar turnus og vikarhåndtering innen avdeling for helse, timeplanlegging og vikarhåndtering på skoler og timefangst for administrasjon og teknisk avdeling.

 

Bruk 1,5 minutt på å få et innblikk i hva minVakt-kommune tilbyr deg.

 

 

AKTUELT - FORDELER:

Fordel ved interkommunale samarbeid:

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen med felles løsning for ressursstyring


Fordeler for rådmann: 

Rauma kommune: En rådmanns drøm - alle ansatte i samme IT-løsning. 

 

Fordeler for lønnsavdelingen:

Molde kommune: Vi sparer utrolig mye tid med alle ansatte i samme system! 

 

 


Ta kontakt med:

Ståle Vestre

Salgssjef

stale.vestre@triangel.no

mob: 902 44 006

 


 


Print

14. mars 2017

Trygg og enkel lønnskjøring i Molde kommune

Vi sparer utrolig mye tid med alle ansatte i samme system! Overgangen fra punching av timelister til elektronisk flyt, har vært helt fantastisk sier Beret Stranden, førstekonsulent lønn, i Molde kommune. 

23. februar 2017

Harstad kommune - alle skolene med felles system for ressursstyring


minTimeplan brukes nå av alle de 12 skolene i kommunen. Hver skole har effektivisert arbeidet tilsvarende ca 15 % stilling kun på administrasjon av vikarer, timeplaner, fravær og avlønningen. I tillegg til at vi sparer mye tid på skolene har lønnsavdelingen en stor besparelse på arbeidet med timelistene.


27. januar 2017

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen med felles løsning for ressursstyring


Med minVakt-kommune møter Nord-Gudbrandsdalen fremtiden med sømløse IT-løsninger som inneholder arbeidsplanlegging, vikarløsning, der ansatte har sin egen pålogging. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte ”shopper” vakter selv - også på tvers av kommuner, sier Egil Barhaugen som er daglig leder i RegionData.

 

26. januar 2017

Alle ansatte i samme IT-løsning i Rauma kommune


- En kommune er en stor kompleks organisasjon og det er viktig for oss å ha færrest mulig system. Nå har vi innført en IT-løsning innen tids- og ressursstyring for alle ansatte i kommunen. Slik forenkler vi hverdagen, sier assisterende rådmann Perry Ulvestad.

 

16. januar 2017

Kommunesamarbeid med felles IT-løsning for tids- og ressursstyring

 

Med minVakt-kommune møter Regiondata fremtiden med sømløse IT-løsninger som er tett integrert mellom blant annet ansatte, vikarløsninger og vikarpool. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte "shopper" vakter selv.

Regiondata sparer mye tid med involvering fra ansatte. 

minVakt-kommune som er tett integrert mellom personalsystem der ansatte og vikarere er i stor grad involvert i løsningen.