Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen med felles løsning for ressursstyring

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen med felles løsning for ressursstyring


Med minVakt-kommune møter Nord-Gudbrandsdalen fremtiden med sømløse IT-løsninger som inneholder arbeidsplanlegging, vikarløsning, der ansatte har sin egen pålogging. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte ”shopper” vakter selv - også på tvers av kommuner, sier Egil Barhaugen som er daglig leder i RegionData.

 

Forenkling gjennom digitalisering

 

RegionData er et interkommunalt IKT-selskap eid av kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja. Sammen møter vi fremtidens krav til digitale verktøy. -Vi effektiviserer arbeidet ved å ta i bruk gode digitale systemer. På denne måten møter vi også behovene til nye generasjoner som forventer en digital hverdag, sier Barhaugen.

 

Felles IT-løsning innen tids- og ressursstyring

Kommunesamarbeidet medfører at alle ansatte i alle kommunene er på samme applikasjon. 
Valget av minVakt-kommune, en IT-løsningen for tids- og ressursstyring, forenkler samhandling mellom menneskene og gir ledelsen styringsdata til å ta riktige beslutninger. - Det er slik vi vil ha det, sier Barhaugen.

 

Integrasjoner er viktig

- For oss er det viktig å få en god integrasjonsløsning mot lønns- og personalsystemet. Vi ønsker at data skal registreres kun en gang og overføres elektronisk i en styrt prosess. Målet er å endre og automatisere arbeidsprosessene slik at vi får en enklere hverdag, fortsetter han.

 

Samspill mellom kunde og leverandør

Et godt samspill mellom oss og Triangel har ført til rask og trygg innføring av minVakt til alle eierkommunene sier Barhaugen.

 

Ressursstyring for kommuner

 

 

minVakt-kommune - Ressursstyring for kommuner

Tids- og ressursstyring for alle ansatte i en IT-løsning for hele kommunen.

Løsningen ivaretar turnus og vikarhåndtering innen avdeling for helse, timeplanlegging og vikarhåndtering på skoler og timefangst for administrasjon og teknisk avdeling.

 

Bruk 1,5 minutt på å få et innblikk i hva minVakt-kommune tilbyr deg.

 

 

AKTUELT - FORDELER:

Fordeler for rådmann: 

Rauma kommune: En rådmanns drøm - alle ansatte i samme IT-løsning. 

 

Fordeler for skoler:

Harstad kommune: Vi stopper tidstyven - Alle skolene i kommunen med felles system for ressursstyring

 

Fordeler for lønnsavdelingen:

Molde kommune: Vi sparer utrolig mye tid med alle ansatte i samme system! 

 

 

Ståle Vestre

Ta kontakt med:

Ståle Vestre

Salgssjef

stale.vestre@triangel.no

mob: 902 44 006

 

 

Print

14. mars 2017

Trygg og enkel lønnskjøring i Molde kommune

Vi sparer utrolig mye tid med alle ansatte i samme system! Overgangen fra punching av timelister til elektronisk flyt, har vært helt fantastisk sier Beret Stranden, førstekonsulent lønn, i Molde kommune. 

23. februar 2017

Harstad kommune - alle skolene med felles system for ressursstyring


minTimeplan brukes nå av alle de 12 skolene i kommunen. Hver skole har effektivisert arbeidet tilsvarende ca 15 % stilling kun på administrasjon av vikarer, timeplaner, fravær og avlønningen. I tillegg til at vi sparer mye tid på skolene har lønnsavdelingen en stor besparelse på arbeidet med timelistene.


27. januar 2017

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen med felles løsning for ressursstyring


Med minVakt-kommune møter Nord-Gudbrandsdalen fremtiden med sømløse IT-løsninger som inneholder arbeidsplanlegging, vikarløsning, der ansatte har sin egen pålogging. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte ”shopper” vakter selv - også på tvers av kommuner, sier Egil Barhaugen som er daglig leder i RegionData.

 

26. januar 2017

Alle ansatte i samme IT-løsning i Rauma kommune


- En kommune er en stor kompleks organisasjon og det er viktig for oss å ha færrest mulig system. Nå har vi innført en IT-løsning innen tids- og ressursstyring for alle ansatte i kommunen. Slik forenkler vi hverdagen, sier assisterende rådmann Perry Ulvestad.

 

16. januar 2017

Kommunesamarbeid med felles IT-løsning for tids- og ressursstyring

 

Med minVakt-kommune møter Regiondata fremtiden med sømløse IT-løsninger som er tett integrert mellom blant annet ansatte, vikarløsninger og vikarpool. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte "shopper" vakter selv.

Regiondata sparer mye tid med involvering fra ansatte. 

minVakt-kommune som er tett integrert mellom personalsystem der ansatte og vikarere er i stor grad involvert i løsningen.