Alle ansatte i samme IT-løsning i Rauma kommune

Alle ansatte i samme IT-løsning i Rauma kommune


- En kommune er en stor kompleks organisasjon og det er viktig for oss å ha færrest mulig system. Nå har vi innført en IT-løsning innen tids- og ressursstyring for alle ansatte i kommunen. Slik forenkler vi hverdagen, sier assisterende rådmann Perry Ulvestad.

 

En rådmanns drøm

 

Rauma kommune har 700 årsverk innenfor sine tjenesteområder. - For oss er det viktig med fleksible løsninger, både for arbeidstaker og ledere. Vi har økt fokus på ressursoptimalisering og ved involvering av de ansatte i planleggingen kan ressursene brukes til det de skal brukes til, sier Ulvestad.

Forenkler med digitale grep

- Vi ønsker færre system og færre leverandører både med tanke på ansatte og de som skal 
administrere og operere systemene. Vi er også opptatt av at systemene skal snakke sammen og at løsningen er enkel å ta i bruk for de ansatte. Håndteringen av alle tjenesteområdene i ett felles system, medførte at minVakt-kommune ble et naturlig valg for oss. Som bonus gir systemet kommuneledelsen viktige styringsdata, fortsetter han.

 

Timeregistrering for kommuner

Tids- og ressursstyring for alle ansatte i kommunen

minVakt-kommune håndterer all form for arbeidsplanlegging i kommunen som: vikarhåndtering og timeplanlegging i skolen, alle former for turnus og skiftordninger innen helse og barnehager samt timeregistrering for dem som har behov for fleksitid eller går i fast arbeidtid. Data føres kun en gang og blir elektronisk overført til kommunens lønns- og økonomisystem. Rauma kommune har også integrert minVakt-kommune til Outlook og telefonsystemet slik at de har oversikt over når de ansatte har fravær. 

 

Samspill med leverandør

- Vi er opptatt av at både system og leverandør utvikler seg i takt med vårt behov, og at vi har et godt samarbeid. Triangel som leverandør forstår våre behov, og vårt IKT-samarbeid (ROR-IKT) støtter opp om leveransen som tilbys av Triangel, avslutter Perry Ulvestad.

 

 

minVakt-kommune

Tids- og ressursstyring - alle ansatte i en IT-løsning for hele kommunen

Mer om minVakt-kommune

 

Bruk 1,5 minutt på å få et innblikk i hva minVakt-kommune tilbyr deg.AKTUELT - FORDELER:

Fordeler ved kommunesamarbeid: 

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen med felles løsning for ressursstyring - minVakt-kommune

 

 

 

Ståle Vestre


Ta kontakt med:

Ståle Vestre

Key Account Manager

stale.vestre@triangel.no

mob: 902 44 006

 

Print

14. mars 2017

Trygg og enkel lønnskjøring i Molde kommune

Vi sparer utrolig mye tid med alle ansatte i samme system! Overgangen fra punching av timelister til elektronisk flyt, har vært helt fantastisk sier Beret Stranden, førstekonsulent lønn, i Molde kommune. 

23. februar 2017

Harstad kommune - alle skolene med felles system for ressursstyring


minTimeplan brukes nå av alle de 12 skolene i kommunen. Hver skole har effektivisert arbeidet tilsvarende ca 15 % stilling kun på administrasjon av vikarer, timeplaner, fravær og avlønningen. I tillegg til at vi sparer mye tid på skolene har lønnsavdelingen en stor besparelse på arbeidet med timelistene.


27. januar 2017

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen med felles løsning for ressursstyring


Med minVakt-kommune møter Nord-Gudbrandsdalen fremtiden med sømløse IT-løsninger som inneholder arbeidsplanlegging, vikarløsning, der ansatte har sin egen pålogging. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte ”shopper” vakter selv - også på tvers av kommuner, sier Egil Barhaugen som er daglig leder i RegionData.

 

26. januar 2017

Alle ansatte i samme IT-løsning i Rauma kommune


- En kommune er en stor kompleks organisasjon og det er viktig for oss å ha færrest mulig system. Nå har vi innført en IT-løsning innen tids- og ressursstyring for alle ansatte i kommunen. Slik forenkler vi hverdagen, sier assisterende rådmann Perry Ulvestad.

 

16. januar 2017

Kommunesamarbeid med felles IT-løsning for tids- og ressursstyring

 

Med minVakt-kommune møter Regiondata fremtiden med sømløse IT-løsninger som er tett integrert mellom blant annet ansatte, vikarløsninger og vikarpool. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte "shopper" vakter selv.

Regiondata sparer mye tid med involvering fra ansatte. 

minVakt-kommune som er tett integrert mellom personalsystem der ansatte og vikarere er i stor grad involvert i løsningen.