Otrera valgte minVakt som system for ressurshåndtering

Otrera valgte minVakt som system for ressurshåndtering


minVakt håndterer alle former for turnus og arbeidsplanlegging.

Løsningen gir deg en hverdag med effektiv planlegging og full oversikt over dine personalressurser. Vi gratulerer Otrera med minVakt.

 

Otrera gir profesjonell omsorg til våre beboere og andre vi bistår. Med 72 ansatte og en hektisk hverdag har vi behov for god oversikt over personalressursene. Vi har store forventninger og vi gleder oss til å ta i bruk minVakt, sier Edle Rogneby som er administrativ leder i Otrera.

 

Vikarhåndtering bruker vi mye tid på i dag!

 

I Otrera ønsker vi en forenkling av hverdagen med minVakt:

  • forenkle innleie av vikarer 
  • at våre medarbeidere har god oversikt over ferie og avspasering
  • forenkle ferieplanlegging
  • forbedre fraværregistreringen
  • forbedre og forenkle arbeidet rundt timelister og lønnskjøring

 

 

minVakt - gir full oversikt over personalet

  • forenkler planlegging av turnus 
  • har kommunikasjon med ansatte
  • har integrasjoner mot lønns- og personalsystem
  • kan benyttes som styringsverktøy for virksomheten
  • kort implementeringstid

 

 

Ansatte i turnus "shopper" vakter i minVakt - gir 70 % besparelse i administrasjonskostnader


Bruk 1,5 minutt på å se innholdet i minVakt 

 

 

Otrera

Otrera etablerer og drifter omsorgssenter og bofellesskap for enslige mindreårige. Vi har også barneverninstitusjoner og tilbud om ettervern og bo- og omsorgstilbud, veiledning og bistand i hjemmet. Vi er 72 ansatte og holder til på Roa i Lunner kommune.

Otrera


Ta kontakt med:
Norunn Engeseth
mob 920 63 427
norunn.engeseth@triangel.no


minVakt.no

 


Print

14. mars 2017

Trygg og enkel lønnskjøring i Molde kommune

Vi sparer utrolig mye tid med alle ansatte i samme system! Overgangen fra punching av timelister til elektronisk flyt, har vært helt fantastisk sier Beret Stranden, førstekonsulent lønn, i Molde kommune. 

23. februar 2017

Harstad kommune - alle skolene med felles system for ressursstyring


minTimeplan brukes nå av alle de 12 skolene i kommunen. Hver skole har effektivisert arbeidet tilsvarende ca 15 % stilling kun på administrasjon av vikarer, timeplaner, fravær og avlønningen. I tillegg til at vi sparer mye tid på skolene har lønnsavdelingen en stor besparelse på arbeidet med timelistene.


27. januar 2017

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen med felles løsning for ressursstyring


Med minVakt-kommune møter Nord-Gudbrandsdalen fremtiden med sømløse IT-løsninger som inneholder arbeidsplanlegging, vikarløsning, der ansatte har sin egen pålogging. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte ”shopper” vakter selv - også på tvers av kommuner, sier Egil Barhaugen som er daglig leder i RegionData.

 

26. januar 2017

Alle ansatte i samme IT-løsning i Rauma kommune


- En kommune er en stor kompleks organisasjon og det er viktig for oss å ha færrest mulig system. Nå har vi innført en IT-løsning innen tids- og ressursstyring for alle ansatte i kommunen. Slik forenkler vi hverdagen, sier assisterende rådmann Perry Ulvestad.

 

16. januar 2017

Kommunesamarbeid med felles IT-løsning for tids- og ressursstyring

 

Med minVakt-kommune møter Regiondata fremtiden med sømløse IT-løsninger som er tett integrert mellom blant annet ansatte, vikarløsninger og vikarpool. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte "shopper" vakter selv.

Regiondata sparer mye tid med involvering fra ansatte. 

minVakt-kommune som er tett integrert mellom personalsystem der ansatte og vikarere er i stor grad involvert i løsningen.