Samspill mellom kunder og leverandør

Samspill mellom kunder og leverandør

 

Prioriterer du å sette av tid til å bli bedre?

Våre kunder sier at i en hektisk hverdag er 2 dager med Brukerforum, en nyttig arena for samspill og erfaringsutveksling.

 

Fra hele landet kom det deltakere til årets Brukerforum på Gardermoen. De bruker minVakt, minTimeliste, minTimeplan eller kombinasjoner av løsningene som tids- og ressursstyring i sin virksomhet.

Behovene er forskjellige, men alle ønsker bedre utnyttelse av sine IT-løsninger slik at de får en enklere hverdag.


Brukerforum engasjerer - her er noen tilbakemeldinger fra våre deltakere:

  • veldig nyttig, flere fra kommunen burde deltatt
  • fikk god oversikt over nye funksjoner 
  • smarte tips til nye muligheter
  • bred gjennomgang, fint å se mulighetene fremover
  • veldig interessant med rapportmulighetene
  • viktig å få utveksle erfaringer
  • mange gode tips til rapportering og kontroll
  • mange tips fra mer erfarne brukere
  • bra at vi kan komme med individuelle spørsmål og behov
  • presentasjon av minLedelse var veldig nyttig, samt samhandlingen mellom dette og minVakt

 

Glimt fra Brukerforum 2016 på Gardermoen:

Vi gleder oss til neste års BrukerforumTids- og ressursstyring for alle i kommunen

minVakt.no - håndterer alle former for turnus og arbeidsplanlegging

minTimeliste.no - gir deg full kontroll på alle timer og prosjekter

minTimeplan.no - komplett verktøy for timeplanlegging og vikarhåndtering

minVakt-kommune.no - en felles IT-løsning innen tids- og ressursstyring for alle tjenesteområder i kommunen. 

minLedelse.no - et proaktivt ledelsessystem med varsling før kritisk dato

 

 

Ta kontakt med oss:

Ståle Vestre

Key Account Manager

stale.vestre@triangel.no

 

 

 

 


Print

14. mars 2017

Trygg og enkel lønnskjøring i Molde kommune

Vi sparer utrolig mye tid med alle ansatte i samme system! Overgangen fra punching av timelister til elektronisk flyt, har vært helt fantastisk sier Beret Stranden, førstekonsulent lønn, i Molde kommune. 

23. februar 2017

Harstad kommune - alle skolene med felles system for ressursstyring


minTimeplan brukes nå av alle de 12 skolene i kommunen. Hver skole har effektivisert arbeidet tilsvarende ca 15 % stilling kun på administrasjon av vikarer, timeplaner, fravær og avlønningen. I tillegg til at vi sparer mye tid på skolene har lønnsavdelingen en stor besparelse på arbeidet med timelistene.


27. januar 2017

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen med felles løsning for ressursstyring


Med minVakt-kommune møter Nord-Gudbrandsdalen fremtiden med sømløse IT-løsninger som inneholder arbeidsplanlegging, vikarløsning, der ansatte har sin egen pålogging. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte ”shopper” vakter selv - også på tvers av kommuner, sier Egil Barhaugen som er daglig leder i RegionData.

 

26. januar 2017

Alle ansatte i samme IT-løsning i Rauma kommune


- En kommune er en stor kompleks organisasjon og det er viktig for oss å ha færrest mulig system. Nå har vi innført en IT-løsning innen tids- og ressursstyring for alle ansatte i kommunen. Slik forenkler vi hverdagen, sier assisterende rådmann Perry Ulvestad.

 

16. januar 2017

Kommunesamarbeid med felles IT-løsning for tids- og ressursstyring

 

Med minVakt-kommune møter Regiondata fremtiden med sømløse IT-løsninger som er tett integrert mellom blant annet ansatte, vikarløsninger og vikarpool. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte "shopper" vakter selv.

Regiondata sparer mye tid med involvering fra ansatte. 

minVakt-kommune som er tett integrert mellom personalsystem der ansatte og vikarere er i stor grad involvert i løsningen.