Ansatte i turnus "shopper" vakter i minVakt

Ansatte i turnus "shopper" vakter i minVakt

 

Vi valgte minVakt - og fikk et elektronisk ressursstyringssystem med høy brukervennlighet og god oversikt over ressursene, sier Turid Andersen, leder hos Opptreningssenteret i Finnmark.

Senteret behandler 700 pasienter årlig og ønsker å forenkle personalhåndteringen.

minVakt gir oss en god arbeidsflyt gjennom godt turnusverktøy, vikar- og fraværshåndtering, og elektroniske timelister for alle ansatte.

MinVakt - personalhåndtering


  • forenkler planlegging av turnus 
  • har kommunikasjon med ansatte
  • har integrasjoner mot lønn og personalsystem
  • kan benyttes som styringsverktøy for virksomheten
  • kort implementeringstid

 

Ansatte "shopper" vakter i minVakt - gir 70 % besparelse i administrasjonskostnader


Bruk 1,5 minutt på å se hvordan minVakt virker


 

 

 

 

Opptreningssenteret i Finnmark

Et rehabiliteringssenter for mennesker med muskel- skjelettplager og/eller lettere psykiske plager. -Vi jobber sammen med deg mot dine mål. Ved å utøve tverrprofesjonell rehabilitering av høy kvalitet skal vi bidra til funksjonsforbedring og økt livskvalitet.
Senteret ligger i Alta kommune i Finnmark.

oif.no

 


 

Print

14. mars 2017

Trygg og enkel lønnskjøring i Molde kommune

Vi sparer utrolig mye tid med alle ansatte i samme system! Overgangen fra punching av timelister til elektronisk flyt, har vært helt fantastisk sier Beret Stranden, førstekonsulent lønn, i Molde kommune. 

23. februar 2017

Harstad kommune - alle skolene med felles system for ressursstyring


minTimeplan brukes nå av alle de 12 skolene i kommunen. Hver skole har effektivisert arbeidet tilsvarende ca 15 % stilling kun på administrasjon av vikarer, timeplaner, fravær og avlønningen. I tillegg til at vi sparer mye tid på skolene har lønnsavdelingen en stor besparelse på arbeidet med timelistene.


27. januar 2017

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen med felles løsning for ressursstyring


Med minVakt-kommune møter Nord-Gudbrandsdalen fremtiden med sømløse IT-løsninger som inneholder arbeidsplanlegging, vikarløsning, der ansatte har sin egen pålogging. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte ”shopper” vakter selv - også på tvers av kommuner, sier Egil Barhaugen som er daglig leder i RegionData.

 

26. januar 2017

Alle ansatte i samme IT-løsning i Rauma kommune


- En kommune er en stor kompleks organisasjon og det er viktig for oss å ha færrest mulig system. Nå har vi innført en IT-løsning innen tids- og ressursstyring for alle ansatte i kommunen. Slik forenkler vi hverdagen, sier assisterende rådmann Perry Ulvestad.

 

16. januar 2017

Kommunesamarbeid med felles IT-løsning for tids- og ressursstyring

 

Med minVakt-kommune møter Regiondata fremtiden med sømløse IT-løsninger som er tett integrert mellom blant annet ansatte, vikarløsninger og vikarpool. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte "shopper" vakter selv.

Regiondata sparer mye tid med involvering fra ansatte. 

minVakt-kommune som er tett integrert mellom personalsystem der ansatte og vikarere er i stor grad involvert i løsningen.