Kontroll på turnus med minVakt i Ibestad kommune

Kontroll på turnus med minVakt i Ibestad kommune

Vi gleder oss til å komme i gang med minVakt! Vi ser for oss at vi får en mer effektiv planlegging og full oversikt over våre personalressurser.

Vi i Triangel gratulerer Ibestad kommune med løsningen!

 

minVakt 

håndterer alle former for turnus og arbeidsplanlegging

  • aktivert turnus vedlikeholdes i ukeplan og alle fravær samt vikarbehov registreres
  • systemet hjelper deg å finne ledig vikar og tildele vakt
  • under utarbeidelse av turnus- og arbeidsplaner overvåker systemet både ressursforbruk og at plan er i henhold til blant annet lov og regelverk 
  • variabel lønn beregnes automatisk i timeliste og overføres lønnssystem
  • kommunikasjon med ansatte forenkles gjennom bruk av web, meldinger og toveis SMS
  • oppgraderinger og nye funksjoner blir automatisk tilgjengelig 
  • integrasjoner med andre system sørger for at data gjenbrukes
  • sentrale data i løsningen benyttes som styringsverktøy for virksomheten


Visste du at over 80 % av vikarene melder seg selv til tjeneste gjennom egen ansattportal i minVakt?

 

Se film om minVakt (1,5 minutt)

minvakt.no

 

Ibestad kommune

Ibestad er en øykommune i Sør-Troms med 1461 innbyggere fordelt på øyene Andørja og Rolla. Øyene er bundet sammen via en undersjøisk tunnel, bru, ferge- og båtforbindelse. Kommunen har et allsidig næringsliv med hovedvekt på fisker/havbruk, industri, forretningsdrift samt et godt utbygd offentlig tilbud. Videre har kommunen har et rikt kulturliv med mange lag og foreninger, og et aktivt idrettsmiljø med stor bredde.

 

Vi er pionér på skybaserte løsninger og har mer enn 100.000 brukere over hele landet. 

 

Ønsker du å vite mer om minVakt?

Ta kontakt med Norunn Engeseth

mail: norunn.engeseth@triangel.no

mobil: 920 63 427  
ibestad.kommune.no
Print

14. mars 2017

Trygg og enkel lønnskjøring i Molde kommune

Vi sparer utrolig mye tid med alle ansatte i samme system! Overgangen fra punching av timelister til elektronisk flyt, har vært helt fantastisk sier Beret Stranden, førstekonsulent lønn, i Molde kommune. 

23. februar 2017

Harstad kommune - alle skolene med felles system for ressursstyring


minTimeplan brukes nå av alle de 12 skolene i kommunen. Hver skole har effektivisert arbeidet tilsvarende ca 15 % stilling kun på administrasjon av vikarer, timeplaner, fravær og avlønningen. I tillegg til at vi sparer mye tid på skolene har lønnsavdelingen en stor besparelse på arbeidet med timelistene.


27. januar 2017

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen med felles løsning for ressursstyring


Med minVakt-kommune møter Nord-Gudbrandsdalen fremtiden med sømløse IT-løsninger som inneholder arbeidsplanlegging, vikarløsning, der ansatte har sin egen pålogging. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte ”shopper” vakter selv - også på tvers av kommuner, sier Egil Barhaugen som er daglig leder i RegionData.

 

26. januar 2017

Alle ansatte i samme IT-løsning i Rauma kommune


- En kommune er en stor kompleks organisasjon og det er viktig for oss å ha færrest mulig system. Nå har vi innført en IT-løsning innen tids- og ressursstyring for alle ansatte i kommunen. Slik forenkler vi hverdagen, sier assisterende rådmann Perry Ulvestad.

 

16. januar 2017

Kommunesamarbeid med felles IT-løsning for tids- og ressursstyring

 

Med minVakt-kommune møter Regiondata fremtiden med sømløse IT-løsninger som er tett integrert mellom blant annet ansatte, vikarløsninger og vikarpool. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte "shopper" vakter selv.

Regiondata sparer mye tid med involvering fra ansatte. 

minVakt-kommune som er tett integrert mellom personalsystem der ansatte og vikarere er i stor grad involvert i løsningen.