Full kontroll på turnus i minVakt

Full kontroll på turnus i minVakt

Full kontroll på turnus i Futura barnehage

minVakt er et komplett og moderne verktøy for personalhåndtering som forenkler hverdagen for både ledelse og de ansatte. 
Vi gratulerer Futura barnehage som har valgt minVakt.

minVakt:
- håndterer arbeidsplaner, turnus, vikaradministrasjon, fravær, timelister for ansatte og ledere
- full oversikt over personalressursene
- kommunikasjon med ansatte
- integrasjoner med andre system sørger for at data igjenbrukes
- sentrale data i løsningen benyttes som styringsverktøy for virksomheten
- skybasert løsning

Visste du at:
• Over 80 % av vikarene melder seg selv til tjeneste gjennom egen ansattportal i minVakt.
• Det utgjør 50 – 70 % frigjort tid ved vaktadministrasjon sammenlignet med telefonforespørsler

 

Bruk 1,5 minutt på å se hvordan minVakt virker


minVakt.no 


Futura barnehage
Futura barnehage ligger ved fjellet Lerberen i Ørland kommune og har et unikt uteareal med furuskog og fjellknauser.
Futura barnehage ble bygget i 2007 med plass for 200 barn fordelt på åtte baser.
Barnehagen er bygget etter baseprinsippet med utstrakt sambruk av rom og arealer både inne og ute. Halvparten av de ansatte er barnehagelærere, de resterende er fagarbeidere/assistenter.

Futura barnehage 

Print

14. mars 2017

Trygg og enkel lønnskjøring i Molde kommune

Vi sparer utrolig mye tid med alle ansatte i samme system! Overgangen fra punching av timelister til elektronisk flyt, har vært helt fantastisk sier Beret Stranden, førstekonsulent lønn, i Molde kommune. 

23. februar 2017

Harstad kommune - alle skolene med felles system for ressursstyring


minTimeplan brukes nå av alle de 12 skolene i kommunen. Hver skole har effektivisert arbeidet tilsvarende ca 15 % stilling kun på administrasjon av vikarer, timeplaner, fravær og avlønningen. I tillegg til at vi sparer mye tid på skolene har lønnsavdelingen en stor besparelse på arbeidet med timelistene.


27. januar 2017

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen med felles løsning for ressursstyring


Med minVakt-kommune møter Nord-Gudbrandsdalen fremtiden med sømløse IT-løsninger som inneholder arbeidsplanlegging, vikarløsning, der ansatte har sin egen pålogging. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte ”shopper” vakter selv - også på tvers av kommuner, sier Egil Barhaugen som er daglig leder i RegionData.

 

26. januar 2017

Alle ansatte i samme IT-løsning i Rauma kommune


- En kommune er en stor kompleks organisasjon og det er viktig for oss å ha færrest mulig system. Nå har vi innført en IT-løsning innen tids- og ressursstyring for alle ansatte i kommunen. Slik forenkler vi hverdagen, sier assisterende rådmann Perry Ulvestad.

 

16. januar 2017

Kommunesamarbeid med felles IT-løsning for tids- og ressursstyring

 

Med minVakt-kommune møter Regiondata fremtiden med sømløse IT-løsninger som er tett integrert mellom blant annet ansatte, vikarløsninger og vikarpool. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte "shopper" vakter selv.

Regiondata sparer mye tid med involvering fra ansatte. 

minVakt-kommune som er tett integrert mellom personalsystem der ansatte og vikarere er i stor grad involvert i løsningen.