Kundesider

Hvorfor minVakt

minVakt er et komplett og moderne verktøy for personalhåndtering som forenkler hverdagen for både ledelse og de ansatte. En oppnår raskt store besparelser og frigjør tid.

GEVINSTER

Hvordan fungerer minVakt

minVakt håndterer arbeidsplaner, turnus, vikaradministrasjon, fravær, timelister for ansatte og ledere. Få full oversikt over personalressursene samt kommunikasjon med ansatte. Integrasjoner med andre system sørger for at data gjenbrukes. Sentrale data i løsningen benyttes som styringsverktøy for virksomheten.

FUNKSJONER

Hvem kan bruke minVakt

minVakt er systemet for alle som har behov for arbeidsplanlegging, oversikt over personalressursene og kommunikasjon med ansatte. Våre kunder sier det er få system som har så god effekt som minVakt.

REFERANSER